Історія кафедри

Історія кафедри штучного інтелекту

 

Кафедра штучного інтелекту заснована 7 липня 1999 р. (наказ № 72, рішення Вченої ради від 2 липня 1999 р., наказ № 14) на базі кафедри технічної кібернетики (ТК) та філії-кафедри штучного інтелекту та інформаційних систем (ШІІС) під керівництвом проф. В.Я. Терзіяна.

Кафедру ТК засновано 14 вересня 1964 р. Засновником і першим її завідувач кафедри був професор, д.т.н. Волков Олександр Андрійович. Під його керівництвом було створено і сформовано наукову школу з підготовки фахівців вищої кваліфікації. Кафедра ТК забезпечувала класичну фундаментальну підготовку зі системного аналізу, дослідження операцій, математичного програмування, теорії баз даних для багатьох спеціальностей університету. Новітні комп’ютерні технології на кафедрі з’явилися завдяки професорам В.Я. Терзіяну, Є.В. Бодянському та представникам їх наукових шкіл. В рамках програми співпраці з університетом м. Ювяскюля (Фінляндія), започаткованої проф. В.Я. Терзіяном, тричі проводилися міжнародні методичні семінари, в результаті яких вперше у Харкові були впроваджені методики проведення комп’ютерного захисту курсових і дипломних робіт.

У 1995 році була заснована спеціальність «Інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень» (ІСПР). Навчальні плани ИСПР (бакалавр-спеціаліст-магістр) були розроблені співробітниками кафедри в тісній співпраці з фінськими і світовими експертами за фінансової підтримки фінської академії наук і стали унікальними для української системи освіти того часу.

Навчальний план спеціальності „Інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень” був представлений на розгляд провідним експертам у галузі інформаційних систем і пройшов конкурсний відбір для презентації на конгресі ЮНЕСКО (Монте-Карло, 1996), обговорювався на міжнародному симпозіумі з розробки навчальних планів у галузі комп’ютерних наук (Великобританія, 1996), тощо.

Актуальність спеціальності вимагала негайно розпочати підготовку фахівців в галузі інтелектуальних інформаційних систем відповідно до атестованого навчального плану міжнародного зразка. Тому в ХТУРЕ при кафедрі ПЗ ЕОМ було відкрито філію-кафедру штучного інтелекту та інформаційних систем (ШІІС), як філію фінської кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем університету Ювяскюля під керівництвом проф. В.Я. Терзіяна. Філії-кафедрі було доручено триступеневу підготовку студентів за спеціальністю «Інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень». В 1999 р. філію-кафедру ШІІС об’єднали з кафедрою ТК, і, таким чином, заснували кафедру штучного інтелекту.