Voloshyna Nataliya

Senior teacher (Instructor) of the Department of Artificial Intelligence of the Kharkiv National University of  Radio Electronics.

nataliya.voloshyna@nure.ua 

Other information:

Born July 26, 1973.

Hobbies: detective stories, travel.

 

Education

2001 – graduated from the Kharkov Technical University of Radio Electronics specialty “Information Control Systems and Technologies”, qualification analyst of computer systems.

2001 – Assistant of the Department of Artificial Intelligence

2012 – Senior Lecturer, Department of Artificial Intelligence

 

Teaching

Courses taught: “Intellectual Systems of processing natural-language information”, “The methods and artificial intelligence system.”

 

Research interests

methods, models and algorithms for intelligent processing natural-language information on the basis of the ontological approach, knowledge management systems in distributed artificial intelligence, intelligent text analysis, semantic technologies.

 

Publics

  1. Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу. Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Д. Шинкарук, М.В. Михайліченко, М.Ф. Бондаренко, Н.С. Лєсна, Н.В. Рябова, М.В. Климова,  Н.О. Волошина, В.Б. Репка, Г.А. Воскобойникова  – Харків: ХНУРЕ, 2008. –  80с.
  2. Рябова Н.В. Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – Вип. 4. –  C. 164–178.
  3. Рябова Н. В. Розробка прототипу семантичного репозиторію документів та його інтеграція з розподіленим онтологічним порталом менеджменту освітніх і наукових ресурсів МОН України / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, Г.А. Воскобойникова, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – C. 117–126.
  4. Волошина Н.А. Онтологическое моделирование интеллектуальных информационных сред региональных социо-экономических объектов / О.В. Золотухин, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві: матер. Між народ. Наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 23-28 листопада 2015 р. Харків: ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, 2015. – С. 60-61.
  5. Волошина Н.А. Об одном подходе к построению адаптивной Cloud-среды / О.В. Золотухин, O.K. Tищенко, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина, С.А. Гринев // Міжнародна науково-технічна конференція   «Проблемы информатизации». –– 2013. – Київ – С. 47.
  6. Волошина Н.А. Разработка обобщенной аппаратно-программной архитектуры распределенной версии онтологического портала / А.Ю. Шевченко, М.В. Белоиваненко, М.В. Головянко, А.А. Воскобойникова, О.В. Шубкина, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр,  2012. – Вып. 3/11 (57). – C. 42–50.
  7. Волошина Н.А. Прототип семантического репозитория документов распределенного онтологического портала / А.Ю. Шевченко, М.В. Белоиваненко, М.В. Головянко, А.А. Воскобойникова, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр,  2012. – Вып. 4/2 (57). – C. 56–62.
  8. Волошина Н.А.  Об одном подходе к сопоставлению онтологий на основе адаптивного машинного обучения / Е.В. Бодянский, Н.А. Волошина, Н.В. Рябова// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр,  2011. – Вып. 5/2 (53). – C. 15–18.