Абітурієнтам

Кафедра штучного інтелекту першою в університеті «пробивала вікно в Європу» шляхом узгодження навчальних планів з європейськими партнерами і введення в них сучасних ІТ-технологій майбутнього, пілотування європейських практик і проектів і на практиці «дала путівку» своїм випускникам в європейські університети і компанії, через свої програми подвійного диплому.

Випускники нашої спеціальності працюють в провідних українських і всесвітньо відомих компаніях, таких як Nokia, Sonera, Nokia-Siemens Network, Digia, F-Secure, Futurice, International Marketmakers Combination, SapfoX, Eclipse, People.Net, Nix Solutions і багатьох інших. А ті, хто вибрав академічну кар’єру, працюють в українських і європейських вишах.

Ми пишаємось ними http://ai.nure.ua/ru/nasha-gordost.html

 

Мета створення спеціалізації «Штучний інтелект» – у величезній масі фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій фокусно готувати фахівців, що володіють цінними знаннями з технологій майбутнього – технологій штучного інтелекту (ШІ), що будуть вигідно їх відрізняти на міжнародному ринку IT-послуг.

Окрім базових напрямків підготовки IT-фахівців (програмування, бази даних, хмарні й мобільні технології), а також систем і методів ШІ, особлива увага приділяється двом профільним напрямкам: інтелектуальному аналізу даних (який вже виділяється в окрему науку про дані – Data Science) та різноманітним інтелектуальним Web-технологіям.

Студенти вчаться з використанням сучасних технологій, приймають участь в міжнародних проектах зі студентами європейських університетів-партнерів, мають можливість частину дисциплін вивчати англійською мовою.

Навчальні плани на кафедрі ШІ розробляються на підставі міжнародних стандартів з комп’ютерних наук та інформаційних технологій і адаптуються під сучасні і майбутні потреби IT-ринку.

Починаючи з 2022 академічного року магістерська програма Системи штучного інтелекту буде оновлена з метою набуття студентами нових навичок з розпізнавання гібридних загроз та протидії гібридним атакам відповідно до напрацювань європейських університетів в межах виконання проєкту Еразмус+ СВНЕ «Академічна протидія гібридним загрозамWARN (610133-EPP-1-2019-1-FI–EPPKA2-CBHE–JP)», в якому ХНУРЕ виступає національним координатором.

Кафедра готує студентів за трьома кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізація «Штучний інтелект» (ШІ);
 • бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізація «Комп’ютерні науки» (КН);
 • магістра за спеціальністю «Системи штучного інтелекту» (СШІ);
 • доктора філософії по спеціальності «Системи та засоби штучного інтелекту» – 05.13.23.

Форми і строки навчання

Денна форма навчання (4 роки – бакалавр, 1,5 року – магістр в промисловості або 2 роки – магістр в науці).

Заочна (5 років – бакалавр, 2 або 2,5 року – магістр); заочно – дистанційна.

Навчання на місцях держзамовлення (на бюджеті) або за контрактом.

Вартість контрактного навчання

Для бакалаврського рівня  – 10900 грн. / рік.

Для магістерського рівня – 14900 грн. / рік.

Для бакалаврського рівня заочно – дистанційної форми навчання – 4800 грн. / рік.

Для магістра заочно – дистанційної форми навчання – 6600 грн. / рік.

Студенти мають можливість навчатися на військовій кафедрі (в Харківському університеті повітряних сил, на факультеті військової підготовки НТУ «ХПІ» та в Академії внутрішніх військ МВС України). Військова підготовка здійснюється за контрактом паралельно із програмою бакалавра.

Студентам надається гуртожиток, є санаторій-профілакторій, студентський та спортивний клуб, їдальня, буфети.

Перелік предметів у сертифікаті ЗНО 2017 р.: українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова.

Випускова кафедра: кафедра штучного інтелекту

 

Кафедра штучного інтелекту, до складу якої входять 6 професорів і 11 кандидатів наук, має багаторічний досвід міжнародного співробітництва з європейськими університетами-партнерами та спільного виконання проектів, спрямованих на забезпечення якості освіти, підготовку студентів на міжнародно-визнаного рівні. Викладачі постійно проходять стажування в західних університетах, мають публікації в міжнародно-визнаних наукових виданнях і беруть участь в міжнародних наукових конференціях і проектах.

Основні дисципліни спеціальної підготовки:

 • Методи та системи штучного інтелекту;
 • Інтелектуальні агенти;
 • Інтелектуальний аналіз даних у Web-просторі;
 • Технології Semantic Web та Web 3.0;
 • Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining);
 • Машинне навчання (Machine Learning);
 • Штучні нейронні мережі;
 • Методи Data Mining в системах кібербезпеки;
 • Технології великих даних (Big Data);
 • Нечіткі (Fuzzy) системи;
 • Хмарні (Cloud) технології;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Організація баз даних та знань;
 • Технології СУБД Oracle;
 • Проектування знання-орієнтованих систем;
 • Когнітивні системи та технології;
 • Мови програмування С++, Java, Python, R;
 • Крос-платформне програмування;
 • Web-технології та web-дизайн;
 • Мобільні технології.

Навчання на кафедрі ШІ забезпечує студентів знаннями та компетентностями в області розробки програмного забезпечення для розподілених інтелектуальних систем, інтелектуальних Web-сервісів, когнітивних технологій, організацій баз даних і хмарних технологій, інтелектуального аналізу даних / машинного навчання, технологій великих даних, розробки додатків для мобільних платформ і ін., що дозволяє нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці, розробляючи продукти і технології, які змінюють світ з неймовірною швидкістю.

Працевлаштування випускників:

Посади аналітика та розробника інтелектуальних розподілених систем в українських та іноземних компаніях.

Випускники можуть знайти себе в ІТ-індустрії і не тільки:

 • програміст (розробник);
 • системний аналітик;
 • аналітик даних (data analyst);
 • адміністратор баз даних, інформаційних систем;
 • менеджер IT-проектів;
 • менеджер систем управління в різноманітних сферах.