Акредитація

Відомості самооцінювання освітньо-наукової програми “Системи штучного інтелекту” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки.