Аспірантам

Підготовка здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем на кафедрі штучного інтелекту здійснюється за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки за такими науковими напрямами:

  • розподілені бази даних, мультиагентні системи, інформаційні системи, інтелектуальний аналіз даних (проф. Філатов В.О.);
  • гібридні системи обчислювального інтелекту, Data Stream Mining, Big Data, Deep Learning, Evolving Systems (проф. Бодянський Є.В.);
  • Everything-as-a-Service-for-Everything Engineering, Artificial Intelligence, Cognitive Computing, Deep Agile Learning, Semantic Web and Ontology Engineering, Collective Intelligence and Multi-Agent Systems, Explainable AI (проф. Терзіян В.Я.);
  • методи, моделі та алгоритми інтелектуальної обробки природномовної інформації, менеджмент знань в системах розподіленого штучного інтелекту (проф. Рябова Н.В.);
  • науки про дані: Data Mining, машинне навчання, аналіз великих даних; когнітивний комп’ютинг; Explainable AI; Semantic Web та інженерія онтологій (доц. Вітько О.В.);
  • фрактали та хаос, інтелектуальний аналіз даних (доц. Шергін В.Л.);
  • менеджмент знань, сучасні технології розробки програмного забезпечення (доц. Шевченко О.Ю.);
  • інформаційні системи, обробка природномовної інформації, інформаційна архітектура (доц. Чала Л.Е.);
  • нейро-нечіткі системи обчислювального інтелекту, Big Data, Data Mining, Text Mining (доц. Золотухін О.В.).

Правила прийому, ліцензійні обсяги, вартість навчання та загальну інформацію про вступ до аспірантури можна подивитись на сайті університету.

Освітньо-наукова програма та навчальні плани на сайті університету.