Філатов Валентин Олександрович

Завідувач кафедри штучного інтелекту, Заслужений діяч науки і техніки України, науковий керівник центру інформаційних систем та технологій, Голова спеціалізованої вченої ради, член Президії НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор
технічних наук, професор.

+38 (057) 702-13-37

valentin.filatov@nure.ua

 

Освіта

1980 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1987 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1989 р. – асистент кафедри технічної кібернетики (ХІРЕ).

1992 р. – старший викладач кафедри технічної кібернетики (ХІРЕ).

1993 р. – доцент кафедри технічної кібернетики (з 1999 р. – кафедра штучного інтелекту).

2005 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищав у ХНУРЕ.

2005 р. – професор кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ.

2014 р. – завідувач кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки.

 

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: моделі та структури даних, основи систем баз даних та знань, інформаційні системи в менеджменті, інтранет-технології, інструментальні засоби проектування інформаційних систем, системи управління базами даних, інформаційні технології в комп’ютерних системах, системи штучного інтелекту.

 

Наукова робота

1998 – 2012 рр. – завідувач науково-дослідної лабораторії системних технологій. В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах: «Інформаційно-аналітична система «Вибори»», «Розробка інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій Полтавської області», «Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом «Університет»», «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем та розподілених баз даних».

2000 р. – участь у TEMPUS-проекті UM_CP-20560-1999  з використання Європейської системи навчальних кредитів (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)) у системі вищої освіти України.

2005 р. – науковий керівник Центру інформаційних систем та технологій.

З 25 січня 2013 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 з захисту докторських та кандидатських дисертацій у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Має досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації, підготував 6 кандидатів наук та 1 доктора наук.

Член Вченої ради ХНУРЕ.

Наукові інтереси: розподілені бази даних, мультиагентні системи, інформаційні системи, інтелектуальний аналіз даних.

 

Нагороди та премії

2005 р. – Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації.

2010 р. – Почесна грамота МОН України.

2012 р. – Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

2019 р. – Cтипендія ХОДА в галузі інформатики та комп’ютерних наук ім. В.В. Свиридова.

2021 р. – Заслужений діяч науки і техніки України.

 

Публікації

 1. Бодянський, Є.В. Методи обчислювального інтелекту в системах керування технологічними процесами феросплавного виробництва // Монографія: Бодянський Є.В., Кучеренко Є.І., Міхальов О.І., Гасик М.М., Куцин В.С., Філатов В.О. / Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України, – 2011, – 420 с.
 1. Филатов, В.А. Development of Information Technology of Object-relational Databases Design /Разработка информационной технологии проектирования объектно-реляционных баз данных // В.А. Филатов, Е.Б. Чапланова European Researcher, 2012, Vol.(36), № 12- P/ 2095-2101. http://www.erjournal.ru/journals_n/1357195110.pdf
 2. Бодянский, Е.В. Интеллектуальное управление технологическими процессами // Монография: Бодянский Е.В., Кучеренко Е.И., Михалев А.И., Гасик М.М., Куцин В.С., Филатов В.А. / Днепропетровск: Национальная металлургическая академия Украины, – 2013, – 213 с.
 3. Filatov V. Fuzzy models presentation and realization by means of relational systems // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Vol.(3), № 3. –  P. 99-102. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Econtechmod2014/Econ_2014_3.pdf
 4. Filatov V., Radchenko V. Reengineering relational database on analysis functional dependent attribute // Proceedings of the X Intern. Scient. and Techn. Conf. «Computer Science & Information Technologies» (CSIT’2015), 14-17 sept. 2015. – Lviv, Ukraine. – P. 85-88.
 5. Filatov V., Voloshchuk O., Spivak N. Implementation and support fuzzy systems by means the relational data model // «Współpraca Europejska»/ «European Cooperation», Vol 4, No 11 (2016). – P. 49-61.  http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/153/452
 6. Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики / О. Г. Аврунін, Є. В. Бодянський, М. В. Калашник, В. В. Семенець, В. О. Філатов. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 236 с.https://doi.org/10.30837/978-966-659-234-0
 7. Інтелектуальні технології моделювання хірургічних втручань / О. Г. Аврунін, С. Б. Безшапочний,Є. В. Бодянський, В. В. Семенець, В. О. Філатов. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 236 с.https://doi.org/10.30837/978-966-659-236-4
 8. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання / О. Г. Аврунін, Є. В. Бодянський, В. В. Семенець, В. О. Філатов, Н. О. Шушляпіна. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 132 с.https://doi.org/10.30837/978-966-659-235-7
 9. Filatov,V.  On the Approach to Searching for Functional Dependences of Data in Relational Systems / S. N. Doskalenko, V. A.Filatov. // Innovative technologies and scientific solutions for industries. Kharkiv. 2018. No. 3 (1). P. 54–58. doi:10.30837/2522-9818.2018.3.054
   
 10. Filatov, V., Semenets, V., &Zolotukhin, O. (2019). Synthesis of Semantic Model of Subject Area at Integration of Relational Databases. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). doi:10.1109/caol46282.2019.9019532
 11. Filatov V.O., Yerokhin A.L., Zolotukhin O.V., Kudryavtseva M.S. Information space model in tasks of distributed mobile objects managing. Information Extraction and Processing. 2019, 47(123), 80-86. DOI:https://doi.org/10.15407/vidbir2019.47.08
 12. V. Filatov, O. Zolotukhin, A. Yerokhin and M. Kudryavtseva, “Personalized Adaptation of Learning Environments,” 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 584-587, doi: 10.1109/CAOL46282.2019.9019525.
 13. Filatov, V. O., Yerokhin, A. L., Zolotukhin, O. V., Kudryavtseva, M. S.  Methods of intellectual analysis of processes in medical information systems. Information Extraction and Processing, 2020(48), 92–98. doi:10.15407/vidbir2020.48.092
 14. Filatov V., Kovalenko A. (2020) Fuzzy Systems in Data Mining Tasks. In: Mashtalir V., Ruban I., Levashenko V. (eds) Advances in Spatio-Temporal Segmentation of Visual Data. Studies in Computational Intelligence, vol 876. Springer, Chamhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-35480-0_6
 15. Комп’ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії / О.Г. Аврунін, В.О. Філатов, М.Ю. Тимкович, Д.В. Кухаренко, В.О. Пятикоп. – Харків: ХНУРЕ, 2020. –160 с.DOI: 10.30837/978-966-659-283-8
 16. Filatov, V. Model of semantic integration of information systems properties in relay database reengineering problems / O. Avrunin, O. Vlasov, V. Filatov. // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2020 – (4 (14)), 5–12. doi:10.30837/itssi.2020.14.005
 17. Filatov, V., Semenets, V. and Zolotukhin, O. (2020) “Data mining in relational systems”, Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, (3 (13), pp. 65-76. doi: 10.30837/ITSSI.2020.13.065.
 18. Сучасні методи діагностики респіраторно-ольфакторної функції: монографія / О. Г. Аврунін, Я. В. Носова, В. В. Семенець, В. О. Філатов, Н. О. Шушляпіна. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 150 с. ISBN 978-966-659-300-2 https://doi.org/10.30837/978-966-659-300-2