Філатов Валентин Олександрович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-13-37

valentin.filatov@nure.ua

Інші відомості:

Народився в 1954 році, в Харкові.

 

Освіта

1980 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1987 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1989 р. – асистент кафедри технічної кібернетики (ХІРЕ).

1992 р. – старший викладач кафедри технічної кібернетики (ХІРЕ).

1993 р. – доцент кафедри технічної кібернетики (з 1999 р. – кафедра штучного інтелекту).

2005 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищав у ХНУРЕ.

2005 р. – професор кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ.

2014 р. – завідувач кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки.

 

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: моделі та структури даних, основи систем баз даних та знань, інформаційні системи в менеджменті, інтранет-технології, інструментальні засоби проектування інформаційних систем, системи управління базами даних, інформаційні технології в комп’ютерних системах, системи штучного інтелекту.

 

Наукова робота

1998 – 2012 рр. – завідувач науково-дослідної лабораторії системних технологій. В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах: «Інформаційно-аналітична система «Вибори»», «Розробка інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій Полтавської області», «Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом «Університет»», «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем та розподілених баз даних».

2000 р. – участь у TEMPUS-проекті UM_CP-20560-1999  з використання Європейської системи навчальних кредитів (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)) у системі вищої освіти України.

2005 р. – науковий керівник Центру інформаційних систем та технологій.

З 25 січня 2013 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 з захисту докторських та кандидатських дисертацій у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Має досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації, підготував 6 кандидатів наук та 1 доктора наук.

Член Вченої ради ХНУРЕ.

Наукові інтереси: розподілені бази даних, мультиагентні системи, інформаційні системи, інтелектуальний аналіз даних.

 

Публікації

  1. Бодянський, Є.В. Методи обчислювального інтелекту в системах керування технологічними процесами феросплавного виробництва // Монографія: Бодянський Є.В., Кучеренко Є.І., Міхальов О.І., Гасик М.М., Куцин В.С., Філатов В.О. / Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України, – 2011, – 420 с.
  1. Филатов, В.А. Development of Information Technology of Object-relational Databases Design /Разработка информационной технологии проектирования объектно-реляционных баз данных // В.А. Филатов, Е.Б. Чапланова European Researcher, 2012, Vol.(36), № 12- P/ 2095-2101. http://www.erjournal.ru/journals_n/1357195110.pdf
  2. Бодянский, Е.В. Интеллектуальное управление технологическими процессами // Монография: Бодянский Е.В., Кучеренко Е.И., Михалев А.И., Гасик М.М., Куцин В.С., Филатов В.А. / Днепропетровск: Национальная металлургическая академия Украины, – 2013, – 213 с.
  3. Filatov V. Fuzzy models presentation and realization by means of relational systems // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Vol.(3), № 3. –  P. 99-102. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Econtechmod2014/Econ_2014_3.pdf
  4. Filatov V., Radchenko V. Reengineering relational database on analysis functional dependent attribute // Proceedings of the X Intern. Scient. and Techn. Conf. «Computer Science & Information Technologies» (CSIT’2015), 14-17 sept. 2015. – Lviv, Ukraine. – P. 85-88.
  5. Filatov V., Voloshchuk O., Spivak N. Implementation and support fuzzy systems by means the relational data model // «Współpraca Europejska»/ «European Cooperation», Vol 4, No 11 (2016). – P. 49-61.  http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/153/452