Губін Вадим Олександрович

Губін Вадим ОлександровичСтарший викладач кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

vadim.gubin@nure.ua

Інші відомості:

Народився в 1966 р, в Харкові.

 

Освіта

1988 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю прикладна математика.
1992 р. – асистент кафедри технічної кібернетики ХІРЕ (з 1999 р. – кафедра штучного інтелекту).
2000 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту.

 

 

Навчальна робота

Підготував і викладає такі курси:
• об’єктно-орієнтоване програмування,
• теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика,
• програмування під платформу .NЕТ,
• Web-сервіси та сервіс-орієнтовані архітектури,
• технологія створення програмних систем,
• технологія програмування і створення програмних систем,
• технології розподілених систем та паралельних обчислень,
• технології паралельних обчислень,
• Web-сервiси та технологія ASP.NET,
• Web-технологiї,
• дискретні структури,
• ІNTERNET-технології,
• програмування серверних Іnternet-застосувань,
• технології віддаленої взаємодії об’єктів,
• серверне програмування.

 

Наукова робота

Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз текстових даних, сучасні комп’ютерні технології.

 

Публікації та патенти

Має понад двадцять опублікованих робіт.

Навчальні посібники:

1. Гвоздинський А.М. Методи оптимізації в системах прийняття рішень. / Гвоздинський А.М., Губін В.А., Якімова Н.А. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 324с.

2. Гвоздинський А.М. Методи оптимізації в організаційному управлінні. / Гвоздинський А.М., Губін В.А., Шергін В.Л. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 396с.