Наукова та міжнародна робота

Кафедра штучного інтелекту (ШІ) є одним з найкращих місць в Україні для наукових досліджень та освіти в галузі штучного інтелекту.

Інтернаціоналізація – це основна концепція, закладена в стратегії розвитку кафедри з моменту її заснування: від навчальної програми, розробленої за стандартами ЄС та затвердженої фінським і українським міністерствами освіти через досвід роботи в європейських міжнародних проектах, спрямованих на впровадження процедур та інструменту забезпечення якості вищої освіти і науки к представництву кафедри, ХНУРЕ України в цілому в декількох мережевих проектах COST за фінансування Horizon2020.

Наукові інтереси співробітників кафедри:

 • розподілені інтелектуальні системи;
 • семантичні Web технології, Web-сервіси і Web 4.0;
 • інтелектуальне видобування знань;
 • великі дані;
 • штучний інтелект, мультиагентні системи;
 • машинне навчання;
 • видобування знань в кібер-захищених системах
 • бази даних і менеджмент баз знань
 • інтернет-базовані системи електронної та мобільної комерції;
 • когнітивні системі і технології;
 • когнітивний інтелект, адаптивні нейро-, фаззі- системи

Співробітники кафедри постійно нарощують свій потенціал і підвищують свою кваліфікацію беручи участь у стажуваннях і виконанні спільних європейських проектів, ефективно співпрацюючи з кращими світовими вченими в пріоритетних областях штучного інтелекту. Дослідники кафедри підтверджують свої результати численними публікаціями в рецензованих журналах і виданнях міжнародних конференцій; викладають в університетах Фінляндії, Франції, Німеччини та Нідерландів; реалізують результати досліджень в продуктах і сервісах ІТ-галузі, які пілотуються в Україні та за кордоном; впроваджують отримані результати в підготовку кваліфікованих магістрів та докторів наук.

Прикладні напрацювання вчених кафедри реалізовані в багатьох індустріальних проектах таких всесвітньо відомих компаній, як Nokia, JSP, Tekes, Fingrid, TeliaSonera, TietoEnator, Metso Automation, ABB.

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ

Проєкт: «Deep Intelligent Optical and Radio Communication Networks» за фінансування програми Horizon2020.

Тип діяльності: MSCA-RISE-2020 – Обмін науковими та інноваційними кадрами

Грантова Угода #101008280 (DIOR)

Строк виконання проєкту: 48 місяців (2021 – 2024)

Координатор: TAMPERE UNIVERSITY, FI (https://www.tuni.fi/fi)

Консорціум:

THE UNIVERSITY OF WARWICK, UK (https://warwick.ac.uk/)

SKEIN LTD, UA (https://skein.co/)

INSTITUTO DE TELECOMUNICACOES – IT, PT (https://www.it.pt/)

TURING INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED, UK (https://turintech.ai/)

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIO ELECTRONICS, UA (https://nure.ua/)

Цілі проєкту:

– Оптимізація обробки сигналів і мережевого трафіку на основі даних із застосуванням нейронної мережі (НМ).

– Розробка конволюційних і рекурентних моделей НМ для мереж оптичного та радіозв’язку для пом’якшення стохастичних спотворень, оптимізації проходження мережі та полегшення розподілу навантаження мережі. Використання гетерогенного аналізу даних для побудови моделей оптоволоконних і радіоканалів доступу та для оцінки навантаження на трафік з метою оптимізації розгортання і роботи оптичних та радіомереж.

– Розробка алгоритмів машинного навчання (MН) та штучних нейронних мереж (ШНМ), які полегшать майбутній оптичний та радіозв’язок великої ємності для забезпечення нової генерації інтелектуальних мереж зв’язку після 5G.

Проєкт “Кібербезпека для інтелектуальних систем”, Контракт G5511 за фінансування програми НАТО “Наука заради миру та безпеки” (SPS).

Тривалість проекту – 36 місяців (21.05.2018 – 20.05.2021).

Координатор проекту: Технічний університет – Софія, Болгарія.

Учасники проекту:

ECAM-EPMI (Вища технічна школа), Франція,

Університет Ювяскюля, Фінляндія,

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.

Загальна мета проекту полягає в тому, щоб створити підтверджену Концепцію розробки оперативного інструменту для ефективної та реальної системи інтелектуального та стійкого кіберзахисту в ланцюжках постачання та логістиці.

Специфічні цілі проекту включають:

– розробку підтвердженої концепції інтелектуальної системи сталого кіберзахисту в ланцюжках постачання та логістиці, яка підтримується кібер-фізичними системами, що складаються з мережевих структур (пов’язаних відповідним інтерфейсом) та периферією, які, в свою чергу, складаються з різних пов’язаних між собою розумних модулів (наприклад, інтелектуальні датчики та виконавчі пристрої, комп’ютерні та людські інтерфейси, обчислювальні пристрої, бази даних, блоки логістики, мехатронні системи, модулі промисловості 4.0 та ін.);

– розробку інтелектуальних гібридних моделей для раннього виявлення та запобігання кібер-загрозам та нападам в кібер-фізичних системах, підготованих за даними, які отримуються від розумних модулів кібер-фізичних систем;

– підвищення обізнаності про методи та засоби інтелектуального та стійкого кіберзахисту в ланцюжках постачання та логістиці.

HORIZON2020 / COST

 “Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions”: COST Action CA16116 (15.03.2017- 14.03.2021) спрямований на інтеграцію та розвиток різноманітних знань та трансдоменних компетентностей, необхідних для розвитку нового покоління носимих роботів, що характеризується кращим пристосуванням до користувачів, а також до конкретних областей застосування, таким чином дозволяючи йому стати основною технологією з потенціалом для значного розширення соціально-економічного впливу.

ICT-проект KEYSTONE (Semantic keyword-based search on structured data sources – Семантичний пошук на основі ключових слів в структурованих джерелах даних) № ІС 1302 акції COST, що фінансується програмою Horizon 2020.

Мета проекту: розбудова європейської мережі дослідників, які працюють в галузях, пов’язаних з семантичним менеджментом даних, Semantic Web, пошуком інформації, штучним інтелектом, обробкою природної мови для стимулювання спільних досліджень і передачі нових технологій.

Період проекту: 13.10.2013 – 14.10.2017

Результатами проекту стали спільні публікації, короткотермінові гранти на проведення досліджень в партнерських університетах в межах створеної мережі, навчання в літній школі і участь в конференціях проекту http://www.cost.eu/COST_Actions/ict/IC1302?management.

SAREP – COST Action CA1530 «Дослідження європейських перспектив навчання закордоном» (фінансується програмою Horizon 2020) – це транснаціональний проект із участю 100+ дослідників по всій Європі, який триватиме з 1 травня 2016 року по 30 квітня 2020 року. Проект має на меті вивчити характер, досвід, переваги та обмеження навчання за кордоном у контексті зростання обсягів міжнародної освіти та навчання за кордоном як на європейському, так і на міжнародному рівнях. Для покращення багатомовного розвитку та міжкультурного осмислення серед громадян сучасної Європи, проект включає в себе дослідників, які проводять міждисциплінарні дослідження шляхом кількісного, так і якісного аналізу, заснованого на широкомасштабних методологічних підходах та інструментах досліджень. Доц. каф. ШІ к.т.н. Головянко М.В. прийнята до складу менеджерського комітету зазначеного проекту COST і представляє ХНУРЕ і Україну в цій мережі.

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15130?management

INTRЕPID – COST Action TD1408 “Міждисциплінарність в дослідженнях і їх фінансування” (фінансується програмою Horizon2020) – це міжнародна мережа, яка має на меті розвиток більш ефективних і дієвих міждисциплінарних досліджень в Європі, посилення здатності вирішувати сучасні глобальні виклики, які характеризуються зростаючою складністю і невизначеністю. Доц. каф. ШІ к.т.н. Головянко М.В. увійшла до складу виконавців проекту, як член робочої групи, яка спеціалізується на провадженні міждисциплінарних досліджень в галузі урбаністики (SmartCity) і пов’язаних соціальних викликів.

Термін проекту: 27.04.2019

http://www.intrepid-cost.eu/staff-member/mariia-golovianko-ukraine/

Проєкти з академічної мобільності Erasmus+ KA107

Пропонуємо можливості для реалізації академічної мобільності студентів і викладачів кафедри:
Університет Хаен, Іспанія (https://www.ujaen.es/)
Талліннський технологічний університет, Естонія (https://www.taltech.ee/en)
Вища інженерна школа ЕСАМ-ЕРМІ, Сержі, Франція (https://www.ecam-epmi.fr/international/).

Історії учасників програм

Історія Єгора

Історія Дар’ї

ПРОЕКТИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗБУДОВУ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Проєкт «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN” (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) за фінансування ЄК програми Еразмус+ має на меті підвищення обізнаності і стійкості суспільства проти гібридних загроз за допомогою академічних засобів.

Протягом чотирьох років (15.11.2019-14.11.2023) міжфакультетська команда ХНУРЕ, що об’єднує кафедру штучного інтелекту і кафедру економічної кібернетики та управління економічною безпекою, разом із іншими українськими і європейськими членами консорціуму під керівництвом фінського університету Ювяскюля розроблятимуть нові міждисциплінарні модулі, спрямовані на протидію гібридним загрозам.

“Спільна мультидисциплінарна програма підприємницької підготовки в галузі штучного інтелекту для індустрії 5.0 – JoInME (#2021-1-FR01-KA220-HED-000032254) – проєкт, що фінансується програмою ЄК Еразмус+ Стратегічне партнерство (01/11/2021 – 30/04/2024).

За умовами напряму Стратегічне партнерство програми Еразмус+ українські партнери можуть брати участь в проєктах лише за наявності обґрунтуваного унікального потенціалу та досвіду. Роль кафедри ШІ в цьому проєкті обгрунтована багаторічною співпрацею у викладанні курсу  “Комерціалізація інтелектуальних систем” з французьким партнером  Вищою інженерною школою Сержі ЕСАМ-ЕРМІ. Проєкт має на меті розробку методології підприємницького навчання в галузі ШІ для індустрії 5.0 в кооперації з академічними і індустріальними партнерами з ЄС. Для розробки методології буде серед інших застосована техніка Adversarial Learning, методи якої опрацьовуються у проекті WARN. JoInME на сайті ХНУРЕ.  

Розробка навчального плану спеціальності «Інтелектуальні системи обробки інформації / прийняття рішень» (попередниця нинішньої спеціалізації «Штучний інтелект») стала в 1995 р. першим і основним проектом на кафедрі, який фінансувався Фінської Академією наук і став першим навчальним планом в ХНУРЕ, розробленому на підставі європейських стандартів і узгодженому з аналогічними навчальними планами університетів Фінляндії та Нідерландів. Директорат з освіти та культури Європейської Комісії визнав українсько-фінську програму обміну студентів спеціальності ІСПР з університетом Ювяскюля кращою міжнародною студентською програмою в Фінляндії та рекомендував її досвід для вивчення провідними українськими законодавцями в області науки і освіти, які працюють над реформою вищої освіти.

Результат даного проекту був реалізований в подальших проектах програми Темпус (нова схема дипломування магістрів і програма подвійного диплому) і визначив сталий розвиток кафедри та її спеціальності по сьогоднішній день, забезпечуючи високий конкурс серед абітурієнтів (https://www.nure.info/universitet-hnure/specializacii/specialnost-122-kompyuternye-nauki/105-iskusstvennyy-intellekt-fakultet-kn.html) і реалізуючись у випускниках, якими кафедра може пишатися http://ai.nure.ua/ua/nasha-gordist.html.

Портал, як платформа для колективної компетентності

Ми розробили та впровадили семантичну технологію створення порталів як платформ для прозорої співпраці багатьох гравців, накопичення та обміну інформацією та забезпечення якості їх діяльності.

Технологія базується на найсучасніших рішеннях, вона універсальна і може бути застосована до широкого кола галузей та доменів, які працюють з численними різнорідними ресурсами і потребують забезпечення якості внутрішніх процесів, заснованих на оцінці ресурсів.

Така архітектура Веб-порталів може стати реалізацією платформ колективної компетентності (Collective Awareness Platforms – CAP) для інтеграції інформації, сервісів та інфраструктури за допомогою бездоганного і простого в навігації веб-інтерфейсу.

Перший пілот порталу бло реалізовано для галузі вищої освіти.

Семантичний портал підтримки системи забезпечення якості вищої освіти (http://portal.dovira.eu/ і його англійська версія http://portal.dovira.eu/en) є платформою для забезпечення інформацією (знаннями) про українську систему вищої освіти і її ресурси. Портал допомагає забезпечити більш високу якість спілкування між різними зацікавленими сторонами, надаючи їм платформу для внеску інформації щодо якості вищої освіти та проведення спільного моніторингу якості.

Портал дозволяє складати, переглядати і публікувати рейтинги на основі персональних досягнень співробітників (зареєстрованих безпосередньо співробітниками або за їх згоди) за певними і заздалегідь оголошеним критеріям якості / успішності з ваговими коефіцієнтами пріоритетності / важливості для кожного з критеріїв, які можуть гнучко настроюватися, виходячи з цілей рейтингу (системи цінностей людини, яка складає рейтинг). Портал дозволяє реєструвати і накопичувати всі типи освітніх ресурсів і документи, які їх підтверджують, а також динамічно генерувати CV користувачів і персональні Веб-сторінки з їх зареєстрованими досягненнями

Популярно про можливості порталу, реалізованого в підтримку системи забезпечення якості вищої освіти в ролику https://www.youtube.com/watch?v=FQ8r5MqDLs4.

Детально з технічними особливостями організації порталу, інструкцією щодо його використання і іншими допоміжними матеріалами можна ознайомитися за посиланням http://portal.dovira.eu/Help.

3 2006 року на кафедрі діє спільна україно-французька англомовна програма з європейського підприємництва. 
Програма є складовою частиною навчального плана бакалаврів спеціалізації ШІ ХНУРЕ (як дисципліна вільного вибору Комерціалізація інтелектуальних систем) і магістрів ECAM-EPMI (Сержі, Франція).
За цією програмою провідні українські та французькі фахівці викладають курс з бізнес-планування «European Virtual Venturing» в режимі телеконференцій. Мета цієї програми – спільна робота українсько-французьких груп студентів над розробкою інноваційних бізнес-проектів в області інформаційних (інтелектуальних) технологій. Комунікація в рамках курсу відбувається шляхом телеконференцій завдяки системі Polycom VSX7000s.

В межах цієї дисципліни українські і французькі викладачі разом із представниками французької торгово-промислової палати тренують наших і французьких студентів генерувати і правильно подавати ідеї, досліджувати та обґрунтовувати їх економічну привабливість і конкурентоспроможність, створювати міжнародні стартапи, розробляти стратегію виходу на ринок та розвитку бізнесу, працювати в міжнародних командах.

Українські і французькі викладачі разом із представниками французької торгово-промислової палати, тренують наших і французьких студентів генерувати і правильно подавати ідеї, досліджувати та обґрунтовувати їх економічну привабливість, створювати міжнародні стартапи, розробляти стратегію виходу на ринок та розвитку бізнесу, працювати в міжнародних командах.

По завершенні програми студенти отримують сертифікати з підписами керівників обох університетів із зазначенням отриманих кредитів ECTS. Ця програма є прикладом бізнес інкубатору ідей і, так званої, “мобільності вдома”, а також сприяє розвитку міжкультурних зв’язків та інтеграційних процесів.


Захист бізнес проекту перед українськими і французькими викладачами

У 2008 році програма перейшла на новий якісний рівень. За програмою студентського обміну група французьких студентів відвідала ХНУРЕ (кафедру ШІ). Для них і студентів нашої спеціальності французькі та українські лектори виклали навчальний курс з організації спільного українсько-французького бізнесу. Проведено ряд круглих столів з представниками бізнесу в області інформаційних технологій, на яких студенти знайомилися з особливостями спільного бізнесу в Україні, станом ринку, попитом і напрямами його розвитку, а також захищали розроблені бізнес проекти перед викладачами і топ менеджерами провідних ІТ компаній. Після закінчення програми візиту французькі студенти отримали сертифікат ХНУРЕ, а кредити, отримані студентами за виконання проекту, зараховані до навчальних планів українського та французького університетів. Такі заходи закладають основи створення спільних ІТ-компаній українських і французьких випускників.

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

University of Jyvaskyla (Finland) https://www.jyu.fi/

University of Oxford http://www.ox.ac.uk/

Ostfalia University of Applied Science http://www.ostfalia.de/

University of Coimbra (Portugal) http://www.uc.pt/

Une école de la I-Management (France) www.itescia.fr

Graduate School of General Engineering (France) http://www.ecam-epmi.fr/

Vrije University of Amsterdam www.vu.nl

Technical University of Kosice (Slovakia) http://www.tuke.sk/

European Association for Quality Assurance in Higher Education http://www.enqa.eu/

University of Jaen, Spain http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index

Tallinn University of Technology, Estonia (https://www.taltech.ee/en)

ESAM-ERMI Higher School of Engineering, Sergi, France (https://www.ecam-epmi.fr/international/).

ОЦІНКА ДОСЯГНЕНЬ КАФЕДРИ В МЕДІА

– на сайті Представництва Європейської Делегації в Україні: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eurobulletin/200809_uk.pdf

– щодо реформування вищої освіти і результатів впровадження  проекту TRUST:

http://www.liga.net/opinion/238275_reforma-vysshego-obrazovaniya-shag-vpered-i-dva-nazad.htm

http://gazeta.zn.ua/EDUCATION/zona-samoobmana-_.html

–  за результатами рейтингу журналу Фокус українсько-французька програма з бізнес-планування «European Virtual Venturing» стала кращою навчальною міжнародною програмою:

https://focus.ua/ratings/180875/

– інформація про кафедру на сайті партнерського університету Ювяскюля, Фінляндія: http://www.cs.jyu.fi/ai/