Дистанційне навчання. Онлайн захист магістрів: фінал

27 Травня 2020 17:09

Закінчився захист магістрів кафедри штучного інтелекту, які навчалися за освітньо-науковою програмою «Системи штучного інтелекту» (спеціальність 122 – Комп’ютерні науки).

Останній день захистів був примітний тим, що до нас на відеоконференцію-засідання екзаменаційної комісії підключився ректор, професор Семенець В.В. Він послухав частину захистів, прийняв участь в онлайн дискусії та, навіть, поставив декілька запитань магістрантам. Сподіваємося, йому було цікаво так само, як і нам. Практично всі теми атестаційних робіт магістрів актуальні і сучасні. Представлені роботи були присвячені дослідженням як в області когнітивного, так і обчислювального інтелекту. Були представлені результати досліджень щодо застосування різних типів глибинних нейронних мереж задля вирішення прикладних завдань, включаючи обробку природної мови, розпізнавання зображень і навіть розробку ігор. Також були представлені роботи, присвячені моделюванню безмасштабних мереж, дослідженню їх властивостей і практичної реалізації як у вигляді професійно-орієнтованих, так і соціальних мереж. Були представлені роботи, в яких досліджувалися підходи когнітивного і еволюційного моделювання при розробці інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в слабо структурованих ситуаціях.

Підводячи підсумки, можна відмітити наступне. Студенти не бояться братися за важкі, але цікаві для них проекти, що вимагають попередньої обробки великого обсягу даних і навіть натурних експериментів. Бажаємо нашим випускникам нових цікавих творчих завдань, здоров’я та успіхів!