Дистанційне навчання. Нові горизонти: онлайн захист рефератів

21 Квітня 2020 13:35

Дистанційне навчання надає нові можливості, причому, не тільки студентам, а й викладачам. На цей раз ми набули доведу презентацій та захистів рефератів студентів в онлайн режимі.

Студенти третього курсу захищали групові реферати з дисципліни «Системи інтелектуальної обробки природно-мовної інформації». Методика роботи над практичною частиною курсу була наступною. Студенти самі формували команди, як правило, з 2-4 чоловік. Причому, оскільки дисципліна виборна, до складу команди можуть входити студенти з різних академічних груп. Кожна команда сама вибирала тему для реферату. Тему можна вибирати або із запропонованого списку, або пропонувати свою, релевантну тематиці курсу. В команді є свій team leader, що відповідає за подання роботи в цілому. Презентації проходили за таким сценарієм. Один член команди демонстрував презентацію для загального показу. Всі виступали по черзі. Перший робив вступ, історію розвитку і сучасний стан проблеми, постановку задачі; другий – детальний аналіз завдання, пропоновані відомі методи її вирішення; останній робив висновки, розповідав про труднощі, які існують в даному напрямку Natural Language Processing і перспективні підходи щодо вирішення даної проблеми. Таким чином, всі відчували відповідальність за матеріал в цілому і за свою частину.

Магістранти першого року навчання захищали реферати з дисципліни «Онтологічний інжиніринг». Для них це була індивідуальна робота, кожен магістрант самостійно вибирав  тему зі списку або пропонував свою. Оскільки практично всі магістранти вже працюють в IT-компаніях, до роботи воно підійшли професійно і впоралися відмінно.

Таким чином, студенти отримали новий досвід онлайн захистів своїх робіт, який безсумнівно стане в нагоді при формуванні їх компетентностей як IT-фахівців. Це вміння представляти і захищати результати своєї роботи, шукати і аналізувати нові завдання, що вимагають творчого підходу, нових програмних інструментів, методів і алгоритмів. Результати показали, що студенти вітають нові виклики і готові братися за непрості, але цікаві завдання.

Бажаємо нашим студентам успіхів і здоров’я!