Обговорення освітніх програм

Кафедрою Штучного інтелекту розпочато щорічний процес громадського обговорення освітніх програм.

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти. Це відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі вітчизняні та світові практики.

Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм.

Будь ласка, надсилайте пропозиції щодо проектів освітніх програм на електронну адресу кафедри ШІ:d_ai@nure.ua