Ресурсне забезпечення

Ресурсне забезпечення для організації освітнього процесу за освітніми програмами по кафедрі штучного інтелекту

Кафедра штучного інтелекту веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами (ОП) в межах спеціальності 122:

  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізація «Штучний інтелект» (ШІ);
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти «Системи штучного інтелекту» (СШІ);
  • третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти доктора філософії «Системи та засоби штучного інтелекту».

Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

– аудиторії 257, 258 – для проведення лекцій;

– аудиторія 327, 415і, 255 – для проведення практичних занять;

– аудиторію 255 здобувачі можуть використовувати для самостійної роботи.

Всі аудиторії кафедри мають паспорти, які затверджуються щорічно.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в електронному вигляді, який зберігається на кафедрі та є доступним для кожного здобувача; надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати комплекси навчально-методичні забезпечення (КНМЗ) розташовані в науковій бібліотеці; наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету.

Навчальні аудиторії кафедри оснащені усім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими йдеться підготовка здобувачів.

Комп’ютерний парк кафедри складає 26 одиниць. Всі комп’ютери мають сучасний стан і придбані не більш 8 років тому. Ліцензійне програмне забезпечення та сучасна мережна інфраструктура ХНУРЕ забезпечує доступ в середовище Internet. Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

За необхідністю, кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ або лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачів за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких: 5 докторів наук, 6 професорів; 9 кандидатів наук, 6 доцентів; 3 старших викладача; 2 асистента.

Співробітники кафедри підвищують свою кваліфікацію беручи участь у стажуваннях і виконанні спільних європейських проектів, ефективно співпрацюючи з кращими світовими вченими в пріоритетних областях штучного інтелекту. Дослідники кафедри підтверджують свої результати численними публікаціями в рецензованих журналах і виданнях міжнародних конференцій; викладають в університетах Фінляндії, Франції, Німеччини та Нідерландів; впроваджують отримані результати в підготовку кваліфікованих, бакалаврів, магістрів та докторів наук.