Силабуси

Магістр

Освітньо-наукова програма «Системи штучного інтелекту»

Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю:

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою:

Вибіркові компоненти