Тітова Людмила Володимирівна

Інженер кафедри ШІ, координатор міжнародного співробітництва кафедри, розробник і виконавчий менеджер міжнародних проектів в галузі освіти і науки кафедри.

liudmyla.titova@nure.ua

Персональна Веб-сторінка на online платформі для освітян: http://portal.dovira.eu/cv/99e6b3Engineer

Інші відомості:

Народилась 28 вересня 1968 в м. Харків.

 

Освіта:

1990 – Інженер – системний аналітик за фахом системи автоматизованого проектування, Харківський інститут радіоелектроніки.

 

Участь в міжнародних проектах:

  1. ICT-project KEYSTONE (Semantic keyword-based search on structured data sources) № ІС 1302 programme COST within Horizon 2020 (2013 – 2017) – «Семантичний пошук на основі ключових слів в структурованих джерелах даних».

http://www.cost.eu/COST_Actions/ict/IC1302?management

Мета проекту: розвиток європейської мережі дослідників, які працюють в галузях, пов’язаних з семантичним менеджментом даних, Semantic Web, пошуком інформації, штучним інтелектом, обробкою природної мови для стимулювання спільних досліджень і передачі нових технологій.

Результати проекту: спільні публікації, короткотермінові гранти на мобільність з метою проведення досліджень в партнерських університетах в межах створеної мережі, літні школи, конференції.

Роль в проекте: член менеджерського комитету.

  1. Project 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR (2011-2015) www.dovira.eu

Назва проекту: “Towards Trust in Quality Assurance Systems – TRUST” – «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти».

Основные результаты проекта: національна концепція забезпечення якості в галузі вищої освіти, її методологічна підтримка, нормативні та законодавчі акти для реалізації проектних рішень, семантичний онтологічний Веб-портал як інструмент підтримки забезпечення якості вищої освіти http://portal.dovira.eu/

  1. EU TEMPUS SM_SCM-T020B06-2006 (UA) (2007-2008)

Название проекта: “Towards Transparent Ontology-Based Accreditation” – «Новітні інформаційні технології забезпечення прозорості акредитації університетів»

Результати проекту: розроблено і пілотовано новий підхід до акредитації, ліцензування і рейтингування українських університетів, забезпечений технічно, методологічно і документально.

  1. Спільна українсько-французька програма «Комерціалізація інтелектуальних систем» (з 2006 року)

Стислий опис: спільні студентські групи з України (каф. ШІ, ХНУРЕ) і Франції (факультет інформаційних технологій, ITESCIA, Сержі-Понтуа) генерують інноваційні ідеї для студентських стартапів в галузі ІТ і розробляють для їх реалізації бізнес плани під керівництвом українських і французьких експертів галузей ІТ і підприємництва. Заняття проводяться в режимі телеконференцій і є прикладом бізнес інкубатора ідей і так званої “мобільності вдома”.

  1. Студентський обмін (захист спільних підприємницьких проектів) в рамках спільної програми «Комерціалізація інтелектуальних систем» (вересень 2008)

Стислий опис: група з 10 студентів французького ІТ інституту, Сержі-Понтуа, відвідали ХНУРЕ для участі в підприємницькому семінарі спільно з українськими студентами. Під час візиту спільні групи допрацьовували бізнес плани, розробили нормативну базу для реалізації проекту, презентували і захистили свої розробки перед професійною аудиторією представників українських ІТ компаній. По закінченні програми кожен студент отримав сертифікат із заробленими кредитами ECTS.

  1. EU TEMPUS TACIS Compact Project UM_CP-20560-1999 (1999-2001)

Назва проекту: Development of New Framework for the M.Sc. Thesis Work – «Розробка нової схеми дипломування магістрантів».

Мета проекту: посилення зв’язків між партнерськими університетами, європейськими університетами та промисловістю як внесок у реформування системи вищої освіти в партнерській країні.

Результати проекту: розроблена нова схема менеджменту дипломування магістрів, яка забезпечує академічну незалежність студентів, дозволяє оцінювати теоретичну і практичну частину дипломної роботи, впроваджує кредитно орієнтоване оцінювання курсів, отриманих в «домашньому» – партнерському університеті, перезалік кредитів, отриманих в приймаючому університеті і виписку диплома (додатка) із зазначенням зароблених ECTS кредитів.

Розроблена схема забезпечила методичну та нормативну основу для програм подвійного диплому, які наведені нижче.

  1. Програма подвійного магістерського ступеня в галузі мобільного комп’ютингу (2000-2005) і мобільних технологій в бізнесі (2011-2013)

Стислий опис: програма стартувала наприкінці 1999 р. на підставі договору між кафедрою ШІ ХНУРЕ і факультетом ІТ фінського університету Ювяскюля. У відповідності з договором ХНУРЕ щорічно відбирав групу з 40 студентів (кандидатів на обмін), для яких запроваджувався додатковий весняний семестр поглибленої підготовки за 10 додатковими курсами, які заповнювали розбіжність між українським і фінським навчальним планом. Для полегшення перезаліку і визнання курсів в університеті Ювяскюля додаток до диплому виписувався в ECTS.

  1. Програма подвійного магістерського диплому в галузі штучного інтелекту (2000 – 2005)

Стислий опис: програму розпочато наприкінці 1999 р. на підставі договору між кафедрою ШІ ХНУРЕ і кафедрою ШІ Вільного університету м. Амстердам (Нідерланди).

На сьогодні, на додаток до українських дипломів понад 80 українських студентів захистили дипломи магістра, а більше, ніж 27 з них отримали ступінь доктора філософії в партнерських університетах: http://www.cs.jyu.fi/ai/projects/exchange/index.htm

 

Гранти:

Grant №2501661 of Open Society Institute (“East-East”) for participation in the “Information Technologies in Education” international conference, Yerevan, Armenia, 13-17.06.2005

 

Сертифікати:

Certificate of an Intensive course on issues of management of students’ M.Sc. thesis work, credit-based evaluation for courses / projects and using the credit transfer system for realizing the double-degree progremmes, organized by the Univeristy of Jyvaskyla, Finland, from the 05th to 22nd of December 2001 within the TEMPUS TACIS Compact Project UM_CP-20560-1999.

Certificate of an Intensive course on issues of governance structures of higher education, assessment research quality, national and EU level of QA in Finland, organized by the University of Jyvaskyla, Finland, from the 11th to the 22nd of February 2012 within the Tempus project «Towards Trust in Quality Assurance Systems» funded by the European Commission, Contract #516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR.

Certificate of an Intensive course on issues of innovation initiatives, knowledge transfer to industry, information systems to support academic activities, organized by Department of Engenharia Informatica of Univeristy of Coimbra, from the 23d January to the 3d February 2012 within the Tempus project «Towards Trust in Quality Assurance Systems» funded by the European Commission, Contract #516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR.

Certificate of an participation in the International Workshop on the development of sustainable business model for functioning of Web Portals organized by University of Coimbra, from the 18th to the 25th October 2013 within the Tempus project «Towards Trust in Quality Assurance Systems» funded by the European Commission, Contract #516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR.