Відгуки стейкхолдерів

Ви можете завантажити рецензію директора ПП “Софтвеа Експерт”  Шевченка О.Ю. на Освітньо-наукову програму «Комп’ютерні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології державного закладу вищої освіти «Харківський національний університет радіоелектроніки».