Волошина Наталя Олексіївна

Волошина Наталія ОлексіївнаСтарший викладач кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Адреса: Україна, 61166, Харків, пр. Науки, 14, кафедра штучного інтелекту, к. 255, тел. (+380)-57-7021337.

nataliya.voloshyna@nure.ua

Інші відомості:

Народилася 26 липня 1973 року.

Захоплення: детективи, подорожі.

 

Освіта

2001 р. – закінчила Харківський технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ),  спеціальність – «Інформаційно-управляючі системи та технології», кваліфікація – аналітик комп’ютерних систем.

2001 р. – асистент кафедри штучного інтелекту (ХТУРЕ).

2012 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).

 

Навчальна робота

Викладає курси: “Системи інтелектуальної обробки природно-мовної інформації”, “Методи та системи штучного інтелекту”.

 

Наукова робота

Наукові інтереси: методи, моделі та алгоритми інтелектуальної обробки природно-мовної інформації на основі онтологічного підходу, менеджмент знань в системах розподіленого штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз текстов, семантичні технології.

Участь у виконанні міжнародного проекту «Towards Trust in Quality Assurance Systems» (TRUST) – «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR (2011/2014 р.р.) в рамках національного пріоритету: «Забезпечення якості освіти».

Участь у тренінгах в рамках Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого вивченню досвіду університетів Словаччини по створенню систем забезпечення якості освіти  (березень 2012 р., м. Кошице, Словаччина); участь у виконанні міжнародного проекту «Towards Transparent Ontology-Based Accreditation» – «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів» TEMPUS SM_T020B06-2006 (UA) (2007/2008 г.г.) в рамках національного пріоритету  «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів».

Участь в проведенні Міжнародного науково-практичного семінару по розповсюдженню результатів проекту (16-20 травня 2008 р., м. Київ, МОНУ).

Участь у виконанні госпдоговірної НДР ІТ/534-2009 «Розробка і впровадження розподіленої архітектури онтологічного порталу МОНУ для надійного, безпечного та ефективного менеджменту і інтеграції освітніх ресурсів України» (в рамках виконання Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці» на 2006-2010 р.р., проект ІКТ 2009-2010 р.р.).

Участь у виконанні госпдоговірної НДР № Ф15/456-2007 ДФФД МОНУ «Онтологічний портал для менеджменту ці оцінки національних ресурсів України в області освіти і науки» (в рамках виконання Тематичного цільового конкурсу наукових проектів №15 «Дослідження концептуальних засад оцінювання  закладів/установ освіти та розробка системи ліцензування, акредитації та рейтингування вітчизняних вищих навчальних закладів»).

Участь у виконанні комплексної НДР № 265 «Методи та моделі самоорганізації інфраструктури інтелектуального інформаційного середовища, що базується на використанні принципів хмарних обчислень» (2012-2014 рр.); НДР №233 «Розробка системи підтримки семантичних запитів до онтологічної бази акредитації і ліцензування» (2009-2010 рр.); НДР №219  «Розробка Web-орієнтованої системи підтримки процедур акредитації і ліцензування вищих навчальних закладів України», № ДР 0108U010139 (2007-2009 р.р.); комплексної НДР № 195 «Розробка методів та моделей інтелектуальної обробки інформації та менеджменту знань в системах розподіленого штучного інтелекту» (2006-2008 рр.)  та ін.

 

Публікації та патенти

  1. Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу. Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Д. Шинкарук, М.В. Михайліченко, М.Ф. Бондаренко, Н.С. Лєсна, Н.В. Рябова, М.В. Климова, Н.О. Волошина, В.Б. Репка, Г.А. Воскобойникова  – Харків: ХНУРЕ, 2008. –  80с.
  2. Рябова Н.В. Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – Вип. 4. – 164–178.
  3. Рябова Н. В. Розробка прототипу семантичного репозиторію документів та його інтеграція з розподіленим онтологічним порталом менеджменту освітніх і наукових ресурсів МОН України / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, Г.А. Воскобойникова, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – C. 117–126.
  4. Волошина Н.О. Онтологічне моделювання інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об’єктів / О.В. Золотухін, Н.В. Рябова, Н.О. Волошина // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві: матер. Між народ. Наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 23-28 листопада 2015 р. Харків: ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, 2015. – С. 60-61.
  5. Волошина Н.О. Розробка узагальненої апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу / О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, М.В. Головянко, Г.А. Воскобойникова, О.В. Шубкіна, Н.В. Рябова, Н.О. Волошина // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр,  – Вип. 3/11 (57). – C. 42–50.
  6. Волошина Н.О. Про один підхід до побудови адаптивної Cloud-середовища. О.В. Золотухін, O.K. Tіщенко, Н.В. Рябова, Н.О. Волошина, С.А. Гриньов // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблемы информатизации». –– 2013. – Київ – С. 47.
  7. Волошина Н.О. Прототип семантичного репозиторію документів розподіленого онтологічного порталу / О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, М.В. Головянко, Г.А. Воскобойникова, Н.В. Рябова, Н.О. Волошина // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр, – Вип. 4/2 (57). – С. 56-62.
  8. Волошина Н.О. Про один підхід до співставлення онтологій на основі адаптивного машинного навчання / Є.В. Бодянський, Н.О. Волошина, Н.В. Рябова// Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр, – Вип. 5/2 (53). – С. 15-18.